A Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálatot a „Szociális alapszolgáltatások és Nagyoroszigyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minõségének fejlesztése” ÉMOP-4.2.1./A-2008-0005 címû pályázati konstrukció nyertes pályázójaként lehetõséget kapott arra, hogy egy új, korszerû, a komplex akadálymentes követelményeknek megfelelõ irodaépületet alakítson ki.
A szolgáltatás minõségének fejlesztésére már nagy szükség volt, hiszen a szolgálat családgondozóinak elhelyezése szûkössé vált a korábbi irodahelyiségben, illetve a kliensekkel való személyes légkör megteremtésére sem volt alkalmas.
A kivitelezõ egy balassagyarmati cég, a Kristály –Vár Kft volt. A szakemberek hozzáértõ munkája által az építkezés gyors ütemben haladt.
Megtörtént a különbözõ helyiségek kialakítása, felújítása, a tetõszerkezet teljes cseréje, a homlokzat szigetelése, vakolása és színezése, a nyílászárók cseréje, a közmûvesítés, fûtési rendszer korszerûsítése, a burkolási és festési munkálatok, a telefon és internethálózat kiépítése. A pályázat keretében sor került a  külsõ tereprendezésre, parkosításra, valamint a játszótér kialakítására is.

A megvalósítás során váltak igazzá Széchenyi szavai, hiszen ez a beruházás nem jöhetett volna létre önerõbõl, közös összefogással és Európai Uniós támogatással jutottunk el idáig.
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” /Széchenyi István/


Kedvezményezett: Nyugat-Nógrád Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.9-17-2017-00076

A projekt címe: „Hagyományok útján – PALÓC NŐ-KÖZ-PONT Nyugat-Nógrádban”

Támogatás összege: 199 211 545 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.

A Palóc Család és KarrierPONT konzorciumi partnereivel szorosan együttműködve fő feladatának tekinti a családok és nők helyzetével kapcsolatos gondolkodásmód megváltoztatását.

Karrierpontunk a regisztráltak számára olyan díjmentesen hozzáférhető szolgáltatásokat nyújt, amelyek megerősítik a helyi családokat abban, hogy a család és a munka összeegyeztethető, egymást segítő és kiegészítő fogalmak.

A Palóc Család és KarrierPONT weblapja elérhető

www.csaknagyoroszi.hu

Kedvezményezett: Nyugat-Nógrád Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.7-17-2017-00036

A projekt címe: Palóc Prevenciós Program - Célzott beavatkozás a Nyugat-Nógrádi fiatalokért

Támogatás összege: 95 577 471 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.20.

A szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások támogatására kerül sor, különös tekintettel a közösségek és családok bevonására.

A szenvedélybetegség megelőzése, illetve korai kezelésbe vétel előmozdítása érdekében, mivel a kábítószer-használattal szembeni védő tényezők közül fiatalkorban kiemelkedő jelentőségű a társas kohézió, a társas támogatások, illetve kapcsolatok minősége, a családi rendszer megerősítését, a társadalmilag és kulturálisan hátrányos helyzetű szülők elérését, illetve a szülői készségek fejlesztését is szolgáló célzott prevenciós programok kerülnek megvalósításra.

A célzott prevenciós programok keretében fejlesztésre kerülnek a személyes (problémamegoldó képességek, önismeret, önazonosság, ön- és jövőképet determináló faktorai a problémának) és a közösségi erőforrások annak figyelembevételével, hogy a kábítószer-problémával kapcsolatos megelőzési tevékenységnek valamennyi színtéren és célcsoportban az egészségfejlesztés tágabb összefüggésében kell megfogalmazódnia.

weblapja elérhető

A kivitelezési munkálatok képekben





Minden jog fenttartva@gyjsz.hu :: webmester